Home 수선갤러리 복원,리폼,제작
조회수 4132
제목 샤넬 가방 복원
작성일자 2017-02-27
 
샤넬 가방 복원..  가죽은 갈기 갈기 찢어지고. 안감까지 찢어지고 손상이 크네요
                        과연 복원이 가능할까요?
 
 

 
 
복원후...